لطفا به نکات زیر توجه فرمائید.
شرایط کارت رای دهندگان:
  • در خصوص هر کارت، معیار تعیین نوع کارت و اتاق رای دهی، نسخه و شعبه فعال کارت در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند می باشد.
  • در خصوص کارت های عضویت حقیقی، فقط کارت هایی که دارای حداقل ۱۸ ماه سابقه در اتاق مربوطه می باشند، امکان شرکت در انتخابات دارند.
  • در خصوص کارت های عضویت حقوقی و کارت های بازرگانی اعم از حقیقی و حقوقی، فقط کارت هایی که دارای حداقل ۱۲ ماه سابقه در اتاق مربوطه باشند، امکان شرکت در انتخابات دارند.
  • توجه فرمایید که ملاک لیست نهایی رای دهندگان، وضعیت کارت در زمان شاخص می باشد. بر این اساس زمان شاخص عبارت است از ساعت 8 صبح روز 8 اسفند 1397 (سه روز قبل از روز انتخابات).
  • کارت می بایست در روز انتخابات (97/12/11) معتبر و فعال باشد.
  • در صورتی که بر اساس گزارش سامانه استعلام، حائز شرایط رای دهی نمی باشید می توانید از طریق تکمیل "فرم درخواست بررسی مجدد" درخواست خود را به انجمن نظارت بر انتخابات ارسال فرمائید.
برای مشاهده لیست رای دهندگان روی دکمه زیر کلیک نمائید. حتما پیش از اقدام به نکات فوق توجه فرمائید.