چاپ لیست نهایی داوطلبان

 ردیفنام اتاقتصویرگروه فعالیتشماره کارتنامنام خانوادگینام پدرکد داوطلبی

گروه_فعالیت: بازرگانی

 1953اتاق شيرازبازرگانی3500801935 علي اکبرآميرزاده3500801935303محمدعليليسانس1344061009173139790 124
 21040اتاق شيرازبازرگانی14006804277کيا نشان زند آرامحسنابراهيمي2430576570568علي حسينفوق ديپلم1360011509177011600 126
 3932اتاق شيرازبازرگانی1828858854 يوسف صلاح الدينايزدفر1828858854429محمدمهديفوق ليسانس1323122409177002573 127
 4960اتاق شيرازبازرگانی2297153945 سيدکاظمخاک ره2297153945105سيدعلي اکبر ديپلم1323021409171110337 134
 5945اتاق شيرازبازرگانی2291023144 حميدرضاذوي الانواري 2291023144102506غلامرضا ديپلم1349113009171066002 135
 62100اتاق شيرازبازرگانی0064020304 يلداراهدار00640203042379عبدالحميددکتري و بالاتر1353033009171110822 136
 7963اتاق شيرازبازرگانی2298835675 اسمعيلسهيل2298835675176حيدر ديپلم1344010109171180647 137
 8956اتاق شيرازبازرگانی2296643000 غلامحسين شعرا2296643000942محمدليسانس1337062009173838587 138
 9918اتاق شيرازبازرگانی2295184207 کامبيزصناعي22951842071338علي اصغردکتري و بالاتر1344060109171177118 139
 10955اتاق شيرازبازرگانی10530249053باشگاه ورزشي فرهنگي تفريحي پولاد کفسيدعلي اصغرظريف کارفرد2297280701993سيدهاشمفوق ليسانس1333030209177193400 142
 11958اتاق شيرازبازرگانی2296820263 محمودفخري2296820263634غلامحسين ديپلم134904240917175817 146
 121053اتاق شيرازبازرگانی10530496168بامداد کوشان فارسنسرينفقيهي18180279513126محمدلیسانس1338120809170659589 147
 13961اتاق شيرازبازرگانی2298627118 علي کجوري منش 2298627118581مرادليسانس1362060109171048602 148
 14976اتاق شيرازبازرگانی1828941875 عبدالحسنمؤذن182894187575حسينليسانس1337011409177894937 156
 15964اتاق شيرازبازرگانی2298160503 اميدماهراني 22981605032839مهردادفوق ليسانس1362100609171121378 152
 16957اتاق شيرازبازرگانی1818922126 هوشنگمبارکي18189221262566حبيب ديپلم1338110609173141294 153
 17977اتاق شيرازبازرگانی2511156342 حسام منيري2511156342469باقرليسانس1337080109171172776 154

گروه_فعالیت: صنعت

 18984اتاق شيرازصنعت10530153075فولاد پايه فارسعباسابوقداره22967512101427محمدجوادليسانس1343021509171111342 412
 19986اتاق شيرازصنعت10530218876گروه توليدي پرديس طلاييکوروشاسدسنگابي2291029770103150غلامرضا فوق ليسانس1350051109171180851 413
 20994اتاق شيرازصنعت10530230523ني نوش شيرازعلي رضاتوکليان فرد0045977321451اکبرليسانس1327051709171172287 417
 211276اتاق شيرازصنعت10530292288ستاره يخي آسياجمالرازقي جهرمي2470694396266جلالليسانس1337021809171123438 418
 22988اتاق شيرازصنعت2511455811 سهرابشرفي251145581110ابوطالبليسانس1335012009171170617 419
 23985اتاق شيرازصنعت10530212661توسعه صنايع و صادرات فارسنادرطيبي22945701111615روانبخش فوق ليسانس1347041009177125283 423
 24991اتاق شيرازصنعت10530231879فرا برد شيرازمحمدرضاظهيرامامی2410897290195آقاجلالدکتري و بالاتر1339040109177878898 426
 25987اتاق شيرازصنعت2295504996 مهدي علي پور 22955049961915محمد ليسانس1360052109171122809 427
 26980اتاق شيرازصنعت10530148037پتک شيرازسيداحمدقرشي نژاد2295834481244عليليسانس1329042509177137948 429
 27982اتاق شيرازصنعت2296783821 سهيلامحبي22967838216علي بخش ديپلم1346010609173171243 431

گروه_فعالیت: کشاورزی

 28999اتاق شيرازکشاورزی2295130093 اميرعبدالهترکش2295130093123حسين ديپلم1341030709171173795 812
 291000اتاق شيرازکشاورزی2471224431 هاديحنائي جهرمي 2471224431415محمدابراهيم ديپلم1345061209171172104 813
 301001اتاق شيرازکشاورزی10530442119مهر آرين داروصدراله دهقان23708721521547عليدکتري و بالاتر1348060609173114822 815
 31997اتاق شيرازکشاورزی2291549634 خسروفروغان گران سايه22915496344030عباسليسانس1337011509173032981 816
 32995اتاق شيرازکشاورزی2296851606 عليرضاقدرتي2296851606902عبدالرضادکتري و بالاتر1354061809173000897 817
 33998اتاق شيرازکشاورزی10530166910ماشين ابزار فارسآرشکاوه22982162741288کمالليسانس1358062709173136954 819
 34996اتاق شيرازکشاورزی2297355807 حسنممتحن2297355807786محمدفوق ليسانس1338010109171171008 821

گروه_فعالیت: معدن

 351007اتاق شيرازمعدن2371829889 رضااولياء2371829889390حيدرليسانس1340042709171173899 612
 361004اتاق شيرازمعدن2470782562 محمدصادقحميديان جهرمي24707825621345حبيب الهفوق ليسانس1348031509171912712 613
 37993اتاق شيرازمعدن10530306842فراپاکس شيرازعلي رضاظهيرامامي22967511311419آقاجلالدکتري و بالاتر1343083009173057494 615
 381006اتاق شيرازمعدن10530280982کارخانجات سيمان لامردابراهيمغلام زاده5159330577154غلامليسانس1358050709177159584 617


 
 
© کلیه حقوق این سامانه متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد.